ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ዘይመትከላዊ ርክባት ብወያናይ ቃልሲ ይእለ…

መቐለ ጥሪ 04/2010(ድወት) ኣብ ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ዝተርኣዩ ሓደጋታት ፅግዕተኝነት ምብስባስን ዘይመትከላዊ ርክባትን ብወያናይ ቓልስ ዝእለዩ ምዃኖም ተሳተፍቲ ሻብዓይ ወድባዊ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልና ገሊፆም።

ካብ ኣሓትን መሓዙትን ውድባት ዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 200 ተሳተፍቲ ሓዊሱ ልዕሊ 2ሽሕን 500 ተሳተፍቲ ዝሳተፍሉ ዘለዉ ሻብዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልና ብኣቦ መንበርን ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ትማሊ ድሕሪ ምኽፋት ኣብ ናይ ድሕሪ ስዓት ውዕልኡ ብማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ዝቐርበ መበገሲ ፅሑፍ ኣብ በቢጉጅልኡ ብንባብ ቐሪቡ እዩ።

ብዋናነት እቲ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴ ትኹረት ጌሩ ኣብ ዝተዳለወ ፅሑፍ ብፍላይ ድሕሪ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ ምጉጅጃል፣ ኔትወርክ፣ ዘይመትከላዊ ርክባትን ዝመሳሰሉ ሓደጋታት ፅግዕተኛ ምብስባስ ኣብ ኣመራርሓ ተራእዮም እዮም።

ፀረ-ዲሞክራሲ፣ ፅግዕተኛ ምብስባስን ዘይመትከላዊ ርክብን ውድብ ህወሓት ካብ ቐደሙ’ውን ሓደጋታት ኢሉ ዝፈለዮም እዮም ዝበለ እቲ መበገሲ ፅሑፍ ምጥቅቓዕን መትከል ኣልቦ ርክብን እናተበራኸቱ ሂወት ውሽጠ ውድብ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ዘውደቕሉ እዋን ከምዝበፅሐ የመልክት።

በዚ መንፅር ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ዝረኣዩ ሙሩፃት ሓሻኽር እናተበራኸቱ ከምዝመፁ ተገሊፁ።

ብምዃኑ ሐዚ ዝካየድ ዘሎ ሻብዓይ ኮንፈረንስ ሱር ቦቆስ ፖለቲካዊ ወያናይ ቓልሲ ብምክያድ ዘየዳግም ምድሓን ሂወት ውድብን ህዝብን ምዃኑ ብምርዳእ እቲ ኣመራርሓ እዚ ገምጋም ምዕዋትን ዘይምዕዋትን ምስ ህልውናን ቐፃልነት እቲ ውድብን ረብሓ ህዝብን ከተኣሳስሮ ከምዝግባእ ተሓቢሩ።