ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ጥሙር መንግሰቲ ኣብ ጀርመን

መቐለ ጥሪ 04/2010(ድወት) ፓለቲካዊ ውድባት ጀርመን ጥሙር መንግስቲ ንምምስራት ተሰማሚዖም።

ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዘካየደቶ መረፃ ስዒቡ መንግስቲ ከመስርት ዝኽእል ውድብ ብዘይምርካባ፤ዝሐሸ ድምፂ ዝረኸበ ውድብ ኣንጌላ መርኬል CDU ፤ምስ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ጥሙር መንግስቲ ክምስርት ስምምዕ ኣካይዱ ኣሎ።

ድሕሪ እቲ ን24 ሰዓት ብዘይ ምቁራፅ ዝተኻየደ ዘተ መወዳእትኡ ጥሙር መንግስቲ ንምምስራት ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ከም ዝተሰማምዐ ተገሊፁ።

28 ገፅ ዝሓዘ ጥሙር መንግስቲ ከመስርት ዝኽእል መረዳድኢ ሰነድ ድማ ክልቲኦም ተደራደርቲ ውድባት ድሕሪ ዝገበርዎ ዘተ፤ናብ ስምምዕ ክቕይርዎ ኣንገላ መርኬል ፀዊዐን።

ብዋናነት ጀርመን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘቐመጠቶ ሕጊ፤ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብል ነጥቢ ዝነውሐ ግዘ ዝወሰደን ኣከራኻሪ ጉዳይ ምንባሩን እዩ ተገሊፁ።ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ሓፈሻዊ ምስረታ እቲ ጥሙር መንግስቲ ከም ዝዝትዩ እውን ተሓቢሩ ኣሎ።