ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ማእኸል መሐብሐቢ ህፃናትን ኣረጋውያንን ተመሪቑ…

መቐለ ሚያዝያ 08/2010(ድወት) ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ፀገማት ዘለዎም ወገናት ምሕብሓብ ሐዚ’ውን ዝዓበየ ጠመተ ዘድልዮን ሓላፍነት ኹሉ ሕብረተሰብ ምዃኑን ተሓቢሩ።

ማእኸል መሐገዚ ሓብሓቢ ዘይብሎም ኣረጋውያን፣ ሕሙማት ኣእምሮን ህፃናትን ፍሬምናጦስ መቐለ ብዕሊ ተመሪቑ ስሩዕ ስርሑ ጀሚሩ።

ነቲ መሐብሐቢ ኣላይ ዘይብሎም ወገናት መሪቐን ዝኸፈታ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ሰራሕተኛን ማሕበራውን ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጐስ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተሳለጡ ስራሕቲ መጠን ድኽነት እናነከየ ዋላ እንተመፀ ሐዚ እውን ዝዓበየ ጠመተ ዘድልዮም ብርክት ዝበሉ ኣረጋውያንን ህፃናትን ኣብ ዝኸፍኣ ኹነታት መነባብሮ ከምዝርከቡ ገሊፀን።

ስለዝኾነ ድማ እቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ሓብሓቢ ስኢኖም ኣብ ዝኸፍኣ ኹነታት መነባብሮ ዘለዉ ወገናት ብዘላቕነት ብምሕጋዝ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ኣሰር ማእኸል መሐገዚ ሓብሓቢ ዘይብሎም ወገናት ፍሬምናጦስ ብምስዓብ ኹሉ ሕብረተሰብ ሓላፍነቱ ንክፍፅም ኣተሓሳሲበን።

ኣካያዲ ስራሕ ማእኸል መሐገዚ ሓብሓቢ ዘይብሎም ኣረጋውያን፣ ሕሙማት ኣእምሮን ህፃናትን ፍሬምናጦስ ኣባ ገብረመድህን በርሀ እቲ ማእኸል ን62 ዝተፀገሙ ወገናት ብቐሊሉ ኣገልግሎት ምግቢ፣ ሕክምናን ትምህርትን ዝረኽብሉ ዕድል ከምዝፈጥር ገሊፆም።

ኣብቲ ማእኸል መሐብሐቢ ዝረኸብናዮም ሓብሓቢ ዘይብሎም ኣረጋውያን ቅድሚ ሐዚ ንዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ጎደና ተደርብዮም ንዝተፈላለዩ ፀገማት ተቓሊዖም ከምዝፀንሑን ሐዚ ግን ኣብ ፅቡቕ ኹነታት ከምዝርከቡን ገሊፆምልና እዮም።