9ሽሕ ሄክታር መስኖ ክለምዕ እዩ- ራያ…

መቐለ ጥቅምቲ 02/2010(ድወት) ኣብ ወረዳ ኦፍላ ልዕሊ 9ሽሕ ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ዘኽእል ቅድመ ምድላው ይውገን ኣሎ ኢሉ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ወረዳ ኦፍላ።

እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብዚ ዓመት ነባር ብዝተፈላለዩ ቐወምቲ ተኽልታት ዝተሸፈነ ልዕሊ 4ሽሕ ሄክታር መሬት ሓዊሱ ልዕሊ 9ሽሕ ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ዘኽእል ቅድመ ምድላው ይውገን ኣሎ።

ብመሰረት እዚ እቲ ዝተጠቐሰ ነባር ብዝተፈላለዩ ቐወምቲ ተኽልታት ዝተሸፈነ ሄክታር መሬት ካብ ምኹስኻስን ማይ ምስታይን ብዝሰገረ ሓድሽ ብመስኖ ክለምዕ ዝተነፀረ መሬት’ውን ንመስኖ ድልው ናይ ምግባር ስራሕቲ ይሳለጥ ኣሎ።

ከምኡ’ውን ንመስኖ ዝኾኑ ፈልስታት ካብ ምድላው ብተወሳኺ ኣብ ረብሓ ዝውዕሉ ዘበናዊ እታወታትን ቴክኖሎጅታትን ሕርሻን ማይን’ውን ይጥለቡ ከምዘለዉ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣመልኪቱ።

እዚ ከምዚ እናሃለወ ፀረጋ ካናል ምምዕባል ፍልፍላት ማይን ኻልኦትን እናተሳለጠ ኾይኑ ውዳበታት ሓረስቶት ናይ ምጥንኻር ስራሕቱ’ውን ይሳለጥ ከምዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።