ኤድዋርድ ስነውደን ካብ ሰለይቲ ዝከላኸል ኣፕሊኬሽን ኣማዕቢሉ።

20/04/2010 ኤድዋርድ ጆሴፍ ስነውደን ማለት ምሁር ኮምፒተር ፣ ንኣሜሪካ ሰራሕተኛ ሲ ኣይ ኤ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ኣብ መወዳእትኡ ዓለም ክትፈልጦ ዘይግበኣ ዝነበረ ዝተኸልከለ ጉድን ሽርሕን ኣሜሪካ ናብ ህዝቢ ዓለም ክቃላሕ ዝገበረ ንኣሜሪካ ካሕዳም ንህዝቢ ዓለም ድማ ዓይኑ ክኸፍት ዝገበረ ሰብ እዩ ብምባል ይፍለጥ።

ሕዚ ኤድዋርድ ጆሴፍ ስነውደን ራሽያ ዕቑባ ሂባቶ ኣብ ሕቑፊኣ ዝርከብ ሰብ እዩ። ሕፅር ብዝበለ ክግለፅ እንከሎ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዩ እምበኣር ጋዜጠኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላትን ዝኾኑ ሰባት ምሽጥሮም ክዓቁብ ዝኽእልን ንሰለይቲ ኣሕሊፉ ክህብ ዘይኽእልን ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ኣማዕቢሉ ንተጠቀምቲ ኣበርኪቱ ዘሎ።

እዚ ሓዱሽ ሶፍትዋር ካሜራ ስለላ ፣ ማይክሮፎን, ጋይሮስኮፕን ኣክስሌሮ ሜትርን ሓዊሱ ሰለይቲ ኣብ መረዳእታ እዞም ሰባት ከውርድዎ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ዕንወት ዝቆፃፀር እዩ። እዚ ሓዱሽ ኣፕሊኬሽን ንፕሮጀክት ዘጋርድያንን ንፕረስ ናፃነትን ዝተሰርሐ ኮይኑ ኤድዋርድ ስነውደን ድማ ፕረዝደንት እዚ ቦርድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ኣፕሊኬሽን ብፍላይ ንመርመርቲ ጋዜጠኛታትን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት መረዳእታ ንዝእክቡ ሰባትን ዝህልዎ ረብሓ ኣዝዩ ዝዓዘዘ እዩ።

ይኹን እምበር ብዙሓት ሰባት እዚ ትማሊ ዓባይ ሃገር እትኣክል ዝኸሓደ ሰብ ሎሚ ከመይ ኣቢልና ንኣምኖ ዝብሉ ሪኢቶታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ፌስቡክን ትዊተርን ይቃላሕ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ኤድዋርድ ጆሴፍ ስነውደን ነቶም ንኣሜሪካ ክሒድዋ ኢሎም ዝኣመኑ ሰባት ይቃወሙን ነዚ ፈጠራ ኣድናቖቶም እናገለፁን እዮም ዝርከቡ።

ፍልፍል bbc.com