ሃገራት ትሕተ ሳሃራ ቑጠባዊ ዕብየት የርእያ ኣለዋ…

መቐለ ጥሪ 03/2010(ድወት) ቑጠባዊ ዓቕሚ ሃገራት ትሕተ ሳሃራ ኣብ 2018ዓ.ም ፈረንጂ ብ3.2ሚኢታዊ ክዓቢ እዩ ኢሉ ባንኪ ዓለም።

ቑጠባዊ ዕብየት ሃገራት ትሕተ ሳሃራ ኣብ 2016ዓ.ም ፈረንጂ ካብ 2.4 ናብ 1.3ሚኢታዊ ወሪዱ’ኳ እንተነበረ ሕዚ ዘለዉ ቑጠባዊ ምንቅቓሓት እቲ ዞባ ግና ኣብ 2018 ብ3.2ሚኢታዊ ኣብ 2019 ድማ ብ3.5ሚኢታዊ ከምዝዓቢ ዘመላኽት እዩ ኢሉ ባንኪ ዓለም።

ምጥንኻር ዓቕሚ መሸጣ ኣፍረይቲ ነዳዲ፣ ምጥንኻር ነዳዲ ፍርያት ሓፂን፣ መዓድንን ፍርያት ሕርሻን ከምኡ’ውን ምንቅስቓስ ህንፀት መሰረተ-ልምዓታት ምዕባይ ሓፈሻዊ ፍርያትን ሃገራት ትሕተ ሳሃራ ንዕቤት ቑጠባን ውፅኢትን ምኽንያት እዩ ኢሉ።