መናእሰይ ሶማልያ ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ከካይዱ እዮም…

መቐለ ጥሪ 03/2010(ድወት) ሶማልያ ተካይዶ ኣብ ዘላ ቓልሲ ኣንፃር ግብረ ራዕዲ ኣብ መናእሰይ ዘድሀበ ወፍሪ ምዕባይ ኹለ መዳያዊ መኸተ ፀረ-ራዕዲ ተካይድ ኣላ።

መናእሰይ ሶማልያ ኣብ ሰላምን ምርግጋዕን ሃገሮም ኮነ ቐርኒ ኣፍሪካ እጃሞም ከወፍዩ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝስበኹ ፀረ-ሰላም ዛዕባታት ክምክቱ ኣብ ዘኽእሎም ወፍሪ ክነጥፉ ስራሕቲ ምልዕዓል እናተኻየደ እዩ።

ሚኒስትር ባህሊ ሓበሬታን ቱሪዝምን ሶማልያ ዓብደራሕማን ዑመር ዑስማን ከምዝገለፅዎ መናእሰይ ግደ ዴሞክራስያውያን ትካላት ከፈልጡ መሳርሒ ጉጅለታት ግብረ ራዕዲ ይኸውን ዘሎ ዓውደ ማሕበራዊ ሚድያን ሓደግኡን ተረዲኦም ብዝሓዝዎ ክምክቱ ዘለዓዕል እዩ እዚ ዝካየድ ዘሎ ጐስጓስ ወፍሪ ኢሎም።

ብፍላይ ድማ ዓቕሙ ይዳኸም ዘሎ ኣልሸባብ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገብሮ ፃውዒት ምስላፍን ፀረ-ሰላምን ንዕንወት ዘለዓዕሉ መልእኽታት ኣፀቢቑ ክረዳእ ኣብ ኢዱ ብዘሎ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ሰራዊት ክወፍረሉን መንገዲ ኣሸበርቲ ክዓፁን ይግባእ ኢሎም።

ካብ በዝሒ ህዝቢ ሶማልያ እቲ 75ሚኢታዊ መንእሰይ ምዃኑ እሞ ድማ እቲ ዝበዝሕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ምዃኑ ናብ ረብሓ ሰላምን ልምዓትን እንተኣትዩ ዓቢ ሃገራዊ ፀጋ ምዃኑ ገሊፆም ዓብደራሕማን ዑመር። ዥንዋ ከምዝፀብፀቦ