ብላዕ ዝተቐበለ ኣመራርሓ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ኣርባዕተ ዓመት ተፈሪዱ…

መቐለ ጥሪ 03/2010(ድወት) 4ሽሕ ቅርሺ ብላዕ ክቕበል ዝተትሓዘ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ብማእሰርቲ ኣርባዕተ ዓመት ተቐፂዑ።

ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽን ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ መምህር ገብሩ ታረቀ ሕማቕ ገይሩ።

ህዝብን መንግስትን ንመምህር ገብሩ ብፅቡቕ ግብሪን ስነ-ምግባርን ጌርካ ክተነባብረና ኢሎም ሸይሞምዎ ይኹን እምበር እታ ዝተውሃበቶ መንበረ ስልጣኑ ንህዝቢ ዘይኮነስ ብጠልቆምዎም ንዓርሱ ክነባበረላ ሕማቕ ውዒሉላ።

ሓደ ተገልጋላይ ኣብ ጉዳይ ነባር ትሕዝቶ መሬት ዝነበረት ዋኒን ክትስልጠሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ከገልግሉ በዓል ሓላፍነት ናብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ብዋናነት ድማ ናብ ሓላፊ እቱ ቤት ፅሕፈት ናብ መምህር ገብሩ ይመላለሱ ነበሩ።

ይኹን እምበር እቶም ተገልጋሊ እዛ ዋኒኑ ክትሰልጠሎም እትኽእል በቱ ሕጋዊ በሪ ዘይኮነስ ብመስኮት ብእግሮም ዘይኮነስ ብኢዶም እንትመፂኦምን መቑሽሽ ወይ ብላዕ እንተኸፊሎምን ምዃኑ ብመምህር ገብሩ ታረቀ ዘይሕጋዊ መታዓረቒ ተነጊርዎም 6ሽሕ ቅርሺ ናብ ኢዶም ብላዕ እንተደኣ ሂብዎም ተመላልሶም ዘላ ምፅዳቕ ነባር ትሕዝቶ ከመቅፅበት ከምትውደኣሎም ተሓቢርዎም።

ተገልጋላይ ሕራይ ኢሎም መምህር ገብሩ ታረቀ ከም ሽያጣይ ንብረት ፈለማ 2000ቅርሺ ቐብዲ ተቐቢሎም ዝተረፈ 4ሽሕ ቅርሺ ኢድ ብኢድ እንትቅበሉ ግና 4 ዓመት ብእስራት ዘፍርድ መዘዝ ሒዝሎም ደበኽ ኢሉ።

ዓቃቢ ሕጊ ኮምሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ኽሱ መረዳእታ ኣጠናኺሩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ደው ኣቢሊዎም 26 ታሕሳስ 2010 ተሰይሙ ዝወዓለ መድብ መጋባእያ ዞባ ማእኸል ማእኸላይ ቤት ፍግርዲ ኣኽሱም ድማ ንመምህር ገብሩ ስለ እታ ህዝብን መንግስትን ዘይፈትዋ ሕማቕ ተግባሩ ኣርባዕተ ዓመት ፅኑዕ ማእሰርትን 3ሽሕ ቅርሽን ክቕፃዕ ፈሪድዎ።