ግዳያት ሕማም ሽኮር ንሕማም ስብሒ ዓይኒ ብዕፅፊ ተቓላዕቲ እዮም ፤ መፅናዕቲ።

መቐለ ጥሪ 29/2010(ድወት) ብመፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀ ግዳያት ሕማም ሽኮር ዝኾኑ ሰባት ሕማም ስብሒ ዓይኒ ካብቶም ካልኦት ሰባት ብዕፅፊ ዝተሓዝሉ ክሊ ዕድመ ካብ 45 ክሳብ 54 ዓመት እዩ። ጉጅለ ተመራመርቲ ጥዕና ዓይኒ ሃገረ ኢንግሊዝ መፅናዕቶም ኣብ ልዕሊ 56 ሽሕን 510 ግዳያት ሕማም ሽኮር መፅናዕቲ እንተካይዱ እዮም እዚ ውፅኢት ክረኽቡ ኪኢሎም ዘለው።

እዞም ተመራመርቲ ከም ዝሓበርዎ እንተኾይኑ ስብሒ ዓይኒ እቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ንምዕዋር ዓይኒ ቀንዲ ጠንቂ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም ዘለው። ንኣብነት ብVision Loss Expert Group ዝተብሃለ ትካል ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ዙርያ ዓለም ብሰንኪ ስብሒ ዓይኒ 65 ሚልዮን ህዝቢ ዓለም ናይ ምርኣይ ዓቕሞም ዝደኸመን ዝዓወሩን ግዳያት እዮም ይብል።

ኣብ ኢንግሊዝ ዩኒቨርሰቲ ኣንገሊያ ሩስኪን ኣብ ዙረያ ጥዕና ዓይኒ መፅናዕቲ ዘካየዱ ፕሮፌሰር ሩፐርት ቦርኔ ብዛዕባ መፅናዕቶም እንትገልፁ እቶም ግዳያት ሕማም ሽኮር ዝኾኑ (ካብ ክሊ ዕድመ 45 ክሳብ 54 ዝርከቡ ማለት እዩ) ንሕማም ስብሒ ዓይኒ ካብ ጥዑያት ሰባት ብሽዱሽተ ዕፅፊ ናይ ምትሓዝ ዕድሎም ይዛይድ ኢሎም ኣለው። ኣብ ኢንግሊዝ ምስ ሕማም ስብሒ ዓይኒ ዝተዛመደ መፅናዕቲ እንትካየድ ንካልኣይ ግዘ ከም ዝኾነ ውን ተገሊፁ ኣሎ። እቲ ፈላመይ ኣብ ኢንግሊዝ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብ 1980 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ከም ዝነበረ ተሓቢሩ።

ፍልፍል medical.net