6ይ በዓል መዓልቲ ሰራዊት ምክልካል ሃገር ብጉዕዞ እግሪ

መቐለ ለካቲት 05/2010(ድወት) ሓይልታት ፀጥታ ሃገርና ዘብዒ ሰላም ካብ ምዃን ብተወሳኺ ንህንፀት ሃገር ዝገብርዎ ተሳትፎ’ውን ከምዘሓይሉ ሚኒስትር ምክልኻል ስራጅ ፈጌሳ ገሊፆም።

ብምኽንያት 6ይ በዓል መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሓይልታት ፀጥታ ሃገርና ንዓቢ ግድብ ህዳሰ ዝገብርዎ ሓገዝን ህዝባውነትን ንምግላፅ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና ጉዕዞ እግሪ ኣካይዶም።

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጉዕዞ እግሪ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሓይልታት ፀጥታ ፖሊስ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባን ተሳቲፎምሉ እዮም።

ኣብቲ “ግድብ ህዳሰ ፍልፍል ሰላም’ዩ” ብዝብል ዝተኻየደ ጉዕዞ እግሪ ዝተረኸቡ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ሲራጅ ፈጌሳ ፅዋዕ ሰላም ግድብ ህዳሰ ካብ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ መተሓባበሪ ህዝባዊ ተሳትፎ ተረኺቦም።

ሚኒስትር ሲራጅ ሽዑ ከምዝገለፅዎ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ከምኡ’ውን ሉኣላውነት ሃገር ዝሕሉ ሕገ-መንግስታዊ እምነቱ ዝጠንከረ ሞያውን ሞራላውን ስነ-ምግባር ዘማዕበለ ሓይሊ ሰላም ስለዝተሃነፀ ንዓቢ ግድብ ህዳሰ ሓዊሱ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተተለሙ መደባት ልምዓት ብዕውት ኣገባብ ተፈፂሞምን ይፍፀሙ ኣለዉ።

ሓይሊ ፀጥታ ሃገርና ቁርን ፀሓይን እናተፈራረቅዎ ንዓቢ ግድብ ህዳሰ ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዝ ብምግባር’ውን ህዝባዊነቱ የረጋግፅ ከምዘሎ ዝገለፁ እቶም ሚኒስትር እዚ ግዙፍ ፕሮጀክት ዝፈጠሮ መንፈስ ይከኣል ሃገራዊ ምርድዳእ ንምህናፅ ዓቢ ግደ ከምዘለዎ ሓቢሮም።

ሚኒስትር ሲራጅ ፈጌሳ ዝተረከብዎ ፅዋዕ ሰላም ግድብ ህዳሰ ሰራዊትና ኣብ ዝርከበሎም ከባብታት ብምዝውዋር ሰራዊትና ነቲ ግድብ ዝገብሮ ሓገዝ ከጠናኽርን ክሳብ መስዋእቲ ዘለዎ ድልውነት ከረጋግፅን ምልዕዓል ክፍጠር እዩ ተባሂሉ ኣሎ።