ምስ ዘቤታውያን እንስሳ ዝፃወቱ ህፃናት ብሕማም ኣስሚ ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ይንኪ መፅናዕቲ።

12/07/2010(ድወት) ቅድም ኢሎም ዝወፁ መፅናዕቲታት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝነብሩ ከም ድሙን ከልብን ዝበሉ እንስሳ ዘቤት ምስ ህፃናት እንትፃወቱ ኣብ ምምዕባል ኣእምሮ ህፃናትን ሕጉሳት ምዃንን ፅቡቕ ኣበርክቶ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለፅ። ሕዚ ወፅዩ ዘሎ መፅናዕቲ ከም ዘረጋግፆ ድማ እቶም ምስ እንስሳ ዘቤት ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎም ትሕቲ ሸውዓተ ዓመት ህፃናት ምስቶም እንስሳት እንትታዓለቑን እንትፃወቱን ዝረኽብዎ ረብሓ እቲ ክሕዞም ዝነበረ ሕማም ኣስሚ ክንክየሎም ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ጥዕና ዩኒቨርስቲ ዊስኮንሲን ማድሰን ገሊፆም ኣለው።

እዞም ኣሜሪካውያን ተመራመርቲ ጥዕና ከም ዝሓበርዎ ድማ ብፍላይ እቶም ብበዝሒ ንደገ ዘይወፁ ህፃናት ምስ እንስሳ ዘቤት ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ክህልዎም ይግባእ ኢሎም ኣለው። ምኽንያቱ ምስቶም እንስሳት ካብ ምዝንጋዕ ብዝዘለለ ጥዕናዊ ረብሓ ክህልዎ ስለ ዝኸኣለ እዩ ኢሎም ኣለው።

እዚ ኣብ Journal of Allergy and Clinical Immunology ዝተሓተመ ሓዱሽ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ህፃናት ምስ እንስሳ ዘቤት ብፍላይ ድማ ከልብን ድሙን እንትፃወቱ እቲ ኣብቶም እንስሳት ሰውነት ዘሎ ደሮና ብተኸታታሊ ይስሕብዎ። በዚ ምኽንያት ነቲ ዶሮና ስለ ዝላመድዎ ድማ ብሕማም ኣስሚ ንኸይጥቅዑ ይግዞም ይብል። እዚ መፅናዕቲ ብተወሳኺ ወለዲ ኣብ ቅድሚ ትሕቲ ሸውዓተ ዓመት ደቆም ሽጋራ ዘትክኹ እንተኾይኖም ግን ንሕማም ኣስሚን ሓያል ጥንቀትን ብዕፅፊ ተቓላዕቲ እዮም ኢሎ ኣሎ።

ኣብዚ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ሜዲካል ዶካትር ኣንቶኒ ፋውሲን ጀምስ ገርን ህፃናት ምስ እንስሳ ዘቤት ንኽፃወቱ ንፍቀደሎም ብፍላይ ድማ እቶም ናብ ደገ ብበዝሒ ዘይወፁ ህፃናት ብዝበለፀ ተረባሕቲ እዮም ኢሎም ኣለው።

ፍልፍል healthstatus.com

ድምፂ ወያነ ትግራይ
ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ!