ፓሊሲ ትምህርቲ ቴክኒክን ሞያን መሰረት ጌሮም ዘየምህሩ10 ውልቐ ኮሌጃት ተኣጊዶም

መቐለ ሚያዝያ 07/2010(ድወት) ኣብ ክልልና ፓሊሲ ትምህርቲ ቴክኒክን ሞያን መሰረት ጌሮም ዘየምህሩን ተምሃሮ ተቐቢሎም ኣገልግሎት ዝህቡ ዝነበሩ 10 ውልቐ ኮሌጃት ካብ ስርሖም ተኣጊዶም፡፡

ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ክልል ትግራይ ኣብቲ ዓውዲ ዝረኣዩ ፀገማት ብሓባር ንምፍታሕ ኣብ ከተማ መቐለ ን3ተ መዓልትታት ከካይዶ ዝፀንሓ መድረኽ ምክኽር መዳርግቲ ኣካላት ትማሊ ተዛዚሙ፡፡

ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ሙሉጌታ ሓዱሽ ኣብ ክልልና ብርክት ዝበሉ ኮሌጃት ውልቐ ሃገራዊ መመዘኒ ሚኒስቴር ትምህርቲ ዘይመልኡ ተምሃሮ ተቐቢሎም ከምዘምህሩን ብቅዓት ዘይብሎም ተምሃሮ ከምዘመርቑን ተፈሊጡ ኣሎ፡፡

ገለ ውልቐ ኮሌጃት ድማ ካብ ኣፍልጦ ወፃኢ ንዝተቐበልዎም ተምሃሮ ሞያን ክእለትን ሒዞም ዝወፁ ካብ ምግባር ብዝሰገረ ወረቐት ምስክር ብገንዘብ ብምሻጥ ኣካዳሚያዊ ግዕዝይናን ገበንን ይፍፅሙ ከምዘለው ተሓቢሩ፡፡

ዋና ኣካያዲ ስራሕ ማሕበር ውልቐ ኮሌጃት ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ኣይተ ገብረጨርቖስ ዮውሃንስ ብወገኖም መምርሕን ሕግን መሰረት ጌሮም ዘይሰርሑ ኮሌጃት ከምዘለው ኣሚኖም፡፡
ብምዃስኑ ኣብ ክልልና ነቲ ሃገራዊ ፓሊሲ ቴክኒክን ሞያን ብዝግባእ ዘይተግበሩን ኣካዳሚያዊ ግዕዝይና ዝፍፅሙ ዘለውን 10 ውልቐ ኮሌጃት ከምዝተኣገዱ ተገሊፁ ክብል ኢዜኣ ፀብፂቡ፡፡