መንፈስ መገልገላይነት ዘለዎ ሰራሕተኛን ኣመራርሓን ክህነፅ እዩ-ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ…

መቐለ ሚያዝያ 08/2010(ድወት) ብስነ-ምግባር ዝተሃነፀ ንሞያን ሓላፍነትን ክብሪ ሂቡ ዘገልግል ሰራሕተኛን ኣመራርሓን ክፍጠር ድሌት መንግስቲ እዩ ኢሎም ቐዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።

ቐዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ኣዳራሽ ሚለንየም “ኪዳን ፍቅርን ሓድነትን” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብዝተኻየደ ዘተ ኣብዘሕለፍዎ መልእኽቲ ብስነ-ምግባር ዝተሃነፀ መንፈስ መገልገላይነት ዝተላበሰ ብላዕ ምትእስሳር ጥቅምን ኣድላዊ ኣሰራርሓን ጉድኣቱ ተገንዚቡ ሞይኡ ኣኽቢሩ ንሓላፍነት ክብሪ ሂቡ ዘገልግል ሰራሕተኛን ኣመራርሓን ወሳኒ እዩ ኢሎም።

እዚ ዓይነት ሰራሕተኛ ንምህናፅ ኣብ መሓውር መንግስቲ ዝግብር ምደብ ስራሕ፣ ብፍልጠትን ክእለትን ትኽክለኛ ሰብ ንትኽክለኛ ቦታ ብምምዳብ ብቕዓት ኣፈፃፅማ መንግስቲ ክመሓየሽ ክግበር እዩ ኢሎም።

ብኻልእ ገፅ ድማ ፍረ ዘይብሎም ዝተናውሑ ኣኼባታት ዝወስድዎ ግዘ ኣብ ግምት ብምእታው ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ፣ ንህዝቢ ቕልጡፍ ኣገልግሎት ምሃብ ዘኽእል ስርዓት ንምዝርጋሕ፣ ግቡእ ኣገልግሎት ዘይህብ ሰራሕተኛ ይኹን ትካል ተሓታቲ ዝገብር ኣካይዳ ብምዝርጋሕ ፀገማት ምንካይ ህዝቢ ብምስታፍ ዝስርሑ ቐፀልቲ ዕዮታት እዮም ኢሎም ዶክተር ኣብይ።