ከተማ መቐለ መበገሲ ዝገበረ ውድድር ብሽክሌታ ካብ ዕለት 28 ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ዕለት ሓሙሽተ ወርሒ ጉንቦት.....

መቐለ ሚያዝያ 27/2010(ድወት) ኣብ ከተማ መቐለ መበገሲ ዝገበረ ውድድር ብሽክሌታ ካብ ዕለት 28 ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ዕለት ሓሙሽተ ወርሒ ጉንቦት ከም ዝካየድ ፈደሬሽን ብሽክሌታ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

እዚ መቐፀልታ ኻልኣይ ዙርያ ቱር ደደቢት ዝኾነ ውድድር ኣብ መንጐ ኮርስ ኤን ቢ ደቂ ኣንስትዮ።

 ኮርስ ቢ ደቂ ተባዕትዮ

 ጋንታታት ማውንቴን ብኽልቲኡ ፆታ ክካየድ እዩ።

በዚ መሰረት ቐፃሊ ሰንበት ኣበ መኽፈቱ መዓልቲ

 ብማውንቴን ደቂ ኣንስትዮ 20ኪሎ ሜትሮ

 ብማውንቴን ደቂ ኣንስትዮ 40ኪሎ ሜትሮ ከምኡ’ውን ብኮርስ ቢ ደቂ ተባዕትዩ 50 ኪሎ ሜትሮ ርሕቐት ዝሸፈነ ውድድር ከምዝካየድ ተገሊፁ።