ወርሓዊ ዝቕባበ ዋጋ ሱዳን ብዝለዓለ መጠን ወሲኹ ተባሂሉ።

መቐለ ግንቦት 09/2010(ድወት) ኤጀንሲ ማእኸላይ ስታቲስቲክስ እታ ሃገር ትማሊ ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ዝቕባበ ዋጋ እታ ሃገር ብ 2ሚኢታዊ ከምዝወሰኸን እዚ ድማ ንፈለማ እዋን ከምዝኾነን ኣፍሊጡ።

እቲ ኤጀንሲ ከምዝገለፆ ወሰኽ ዋጋ እታ ሃገር ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዘያ ካብ 55.6 ሚኢታዊ ናብ 57.6ሚኢታዊ ከምዝዓበየን ብፍላይ ዋጋ ምግብታትን መስተታትን ድማ ኣብ ምዉሳኽ ዝቕባበ ዋጋ እታ ሃገር ዝለዓለ ብፅሒት ኣለዎም።

በቲ ዝረአ ዘሎ ዝቕባበ ዋጋ ዘማርሩ ዘለዉ ነጋዶ ካርቱም ድማ ካብ እዋን ናብ እዋን ዓማዊሎም እናሰኣኑ ይመፁ ከምዘለዉን ዘስዕቦ ዘሎ ኣሉታዊ ፅልዋ ቑጠባዊ ምንቁልቋል ከየስዕብ ስግኣት ከምዘለዎምን ገሊፆም።

ኣብ ሱዳን ኣብዚ ሐዚ እዋን ብሰንኪ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ቕልውላው ሕፅረት ነዳዲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ዝቕባበ ዋጋ እታ ሃገር ኣሉታዊ ፅልዋ ከምዘዕረፈ ተገሊፁ።
ኣብ መፈለምታ 2018ዓ.ም ፈረንጂ መንግስቲ እታ ሃገር ንባኒ ዝህቦ ዝነበረ ድጎማ ክለዓል ብምዉሳኑ እቲ ዋጋ ዕፅፊ ክኸዉን ክኢሉ እዩ ከም ፀብፃብ ሱዳን ትሪቡን።