ነፍሲፆር ኣዴታት ሽጋራ እንተትክኻ እቲ ገና ዘይተወለደ ዕሸል ንሕማም ሳምባ ክቃላዕ ይገብር መፅናዕቲ።

እዚ መፅናዕቲ ከም ዝገለፆ ሽጋራ ዘትክኻ ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሲ እንተዘይኣቋሪፀን ዕሸላት ኣብ ከብዲ ኣዲኦም ኮይኖም ዝረኽብዎ ዝነበረ ቫይታሚን ሲ ብምንካይ ንሕማማት ሳምባ ተቓላዕቲ ንክኾኑ ይገብር ይብል። እዚ ብAmerican Thoracic Society ዝተብሃለ ትካል ኣብ 252 ነፍሰፆር ኣዴታት እሞ ድማ ወልፊ ሽጋራ ዘለዎን ኣዴታት ዝተኻየደ መፅናዕቲ ን12 ኣዋርሕ ዝዘለቐ ነይሩ። ኣብዚ ወቕቲ እዩ እምበኣር እቶም ዝተወለዱ ዕሸላት ምልክታት ዝተፈላለዩ ሕማማት ሳምባ ክራኣዮም ኪኢሉ ዘሎ ይብሉ እቶም ተመራመርቲ ጥዕና።

ኣብዚ መፅናዕቲ ኣብ እዋን ጥንሲ ኢሉ ውን እቶም ዕሸላት ምስ ተወለዱ ኣብ ስርዓተ ምስትንፋሶም ብርክት ዝበሉ ምርመራታት ኣካይድና ኢና ዝበላ ፀሓፊት እዚ መፅናዕቲን ተመራማሪት ጥዕናን ሜዲካል ፕሮፌሰር ስኒትያ ማክኢቮይ እየን። ኣብዚ መፅናዕቲ እቶም ንምርምር ዝቐረቡ ኣብ ከብዲ ኣዲኦም ዝነበሩ ዕሸላት 252 እንትኾኑ ካብ 3 ክብ 12 ኣዋርሕ ዕድመ ዘለዎም ኮይኖም ግቡእ ምርምር እናተገበረሎም ፀኒሑ እዩ። ኣብዚ ወቕቲ እዞም ዕሸላት ክወስድዎ ዝግበኦም መጠን ቫይታሚን ሲ ብሰንኪ ምትካኽ ሽጋራ ክንክን ምስተወለዱ ስርዓተ ምስትንፋሶም ክዛባዕን ኣስተውዒልና ይብላ እዘን ሜዲካል ፕሮፐፌሰር ዝኾና ተመራማሪ ጥዕና ስኒትያ ማክኢቮይ።

ካልእ ኣብዚ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ሜዲካል ዶክተር ኤልየት ስፒንደል ከም ዝሓበርዎ ነፍሲፆር ኣዴታት ሽጋራ ዘትክኻ እንተኾይነን እቲ ኣብ ሽጋራ ዝርከብ ኒኮቲን ዝተብሃለ ንጥረ ነገር ናብቶም ዕሸላት ይኣቱ እሞ እቶም ህፃናት ምስ ተወለዱ ኣብ ሳንበኦም ዝርከቡ ኣየር መመሓላለፍቲ ትቦታት ክኽበሱ ይገብር በዚ ድማ ስርዓት ምስትንፋሶም ክዛባዕ ይግደድ ስዒቡ ድማ ንካልኦት ሕማማት ሳምባ ንኽቃልዑ በሪ ዝኸፍት ይኸውን ኢሎም ኣለው።

ፍልፍል sciencedaily. com