መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድሕሪ 41 ዓመታት ናብ ሞቃዲሾ በረራ ጀሚሩ።

መቐለ 30 ጥቅምቲ 2011(ድምፂ ወያነ) መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድሕሪ 41 ዓመታት ንፈለማ እዋን ናብ ሞቃዲሾ በረራ ጀሚሩ።

ዋና ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ ተወልደ ገብረማርያም እቲ መንገዲ ኣየር ሎሚ ብዕሊ ናብ ሞቃዲሾ በረራ ምጅማሩ ተዛሪቦም።

ኣይተ ተወልደ ከምዝገለፅዎ ምጅማር እቲ በረራ ርክብ ህዝቢ ንህዝብን ንግድን ክልቲአን ሃገራት ዘጠናኽር እዩ።

ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዳያስፖራ ሶማልያ ናብ ሃገሮም ንኽኣትዉ ብምግባር ሶማልያ ዳግም ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝዓዘዘ ግደ ከምዝህልዎ እዉን ገሊፆም።

ካብዚ ሓሊፉ ድማ ምህርቲ ዓሳን ካልኦት ምህርትታትን ሶማልያ ናብ ዝተፈላዩ ሃገራት ንኽትልእኽ ኣገልግሎት ደረቕ ፅዕነት ምሃብ ከምዘኽእልን እቲ ኣገልግሎት ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ሰሙናት ከምዝጅምርን እዉን እቶም ዋና ፈፃሚ ስራሕ ገሊፆም።

ብፍላይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ መጠን ምህርቲ ዓሳ ካብ ሶማልያ እተእቱ ከም ምዃና መጠን ኣገልግሎት ደረቕ ፅዕነት መጓዓዝያ ኣየር ምጅማሩ ንግዳዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘዕቢ እዩ ኢሎም።
ከም እኒ ቻይና ዝመሳሰላ ዓደግቲ ምህርቲ ዓሳ ሶማልያ ናይዚ ኣገልግሎት ተጠቀምቲ ክኾና ድማ ትፅቢት ይግበር።

ኣይተ ተወልደ ኣስዒቦም ድማ ሶማልያ መሓዛ ንግዲ ኢትዮጵያ ምዃና ብምግላፅ በረራ ኣየር ምጅማሩ ኣብቲ ቐጠና ዝፍጠር ዘሎ ሰላምን ሓድነትን ከምዘጠናኽሮ ሓቢሮም።