ፅሬት ዘይብሉ ሕክምና ሰባት ይቐትል ኣሎ…

መቐለ 22 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምስኣን ፅሬት ዘለዎ ሕክምና በቢዓመቱ ኣስታት 177ሽሕ ሰባት ከምዝሞቱ ሓደ መፅናዕቲ ኣመላኺቱ።

በቢዓመቱ ተሓኪሞም ምድሓን እናኽኣሉ ብሰንኪ ዝተማልኣ ኣገልግሎት ሕክምና ዘይምርካቦም ኣስታት 177ሽሕ ሰባት ከምዝሞቱ ሓደ ዓለምለኸ መፅናዕቲ ዕላዊ ምግባሩ ዝሓበረ ሚኒስትር ጥዕና እዩ።

ምስ ከይዲ ለውጢ መነባብሮና ተዛሚዱ ይመፁ ዘለዉ ሕማማት ድማ ተራእዩ ንዘሎ ምምሕያሽ ጥዕና ደቂ ሰባት ዕንቅፋት ይኸውን ምህላዉ እቲ መፅናዕቲ ኣመላኺቱ።

ኣብ ዓውዲ ሕክምና በቢግዚኡ ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ዋላ እኳ እንተሃለዉ ብመዳይ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ግና ሐዚ አውን ዝርኣዩ ፀገማት ምህላዎም እቲ መፅናዕቲ ይገልፅ።

ብሓፈሻ ኣብ ምዕባይ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ብሕክምና ምድሓን እናኽኣሉ ብሰንኪ ዝተማልኣ ኣገልግሎት ዘይምርካብ 8.6ሚልዮን ሰባት ከምዝሞቱ እዩ እቲ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ።

ነዚ ፀገም ስዒቡ ኣብ 2015 ዓመተ ፈረንጂ ጥራይ ዓለምና 6 ትሪልየን ዶላር ኪሳራ ከምዘጋጠማ እቲ መፅናዕቲ ወሲኹ ሓቢሩ።