መንግስትን ዓመፅቱ ሃውቲ እሱራት ንምልውዋጥ ተስማዕሚዖም…

መቐለ 25 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) መንግስትን ዓመፅቲ ሃውትን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ እሱራት ንምልውዋጥ ኣብ ስምምዕ ከምዝበፅሑ ተገሊፁ።

ብመሰረት እቲ ዝተኻየደ ስምምዕነት ልዕሊ 2ሽሕ ደገፍቲ መንግስትን ልዕሊ 1ሽሕን 500 ሓይልታት ዓመፅቲ ሃውትን ከምዝፍትሑ ኣልጀዚራ ፀብፂቡ።

ኽልቲኦም ተናሓናሕቲ ሓይልታት ሐዚ ዝበፅሕዎ ስምምዕነት ቅድሚ ኣብዚ ቕነ ኣብ ስዊድን ከካይድዎ ዝተሓሰበ ዘተ ሰላም የመን ምዃኑ ተገሊፁ።

እቲ ኣብ መንጐ ሓይልታት የመን ዝካየድ ልውውጥ እሱራት መንግስትን ዓመፅትን የመን ከካይድዎ ንዝተብሃለ ዘተ ሰላም ዝለዓለ ምትእምማን ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ተገሊፁ።

ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ የመን ካሊድ ኣል የማኒ መንግስትን ዓመፅትን ዝበፅሕዎ ስምምዕነት ልውውጥ እሱራት ኣብ የመን ንዝሓለፉ ዓመታት ዝነበረ ሰብኣዊ ቕልውላው ንምፍታሕ ዕድል ዝፈጥር እዩ ተባሂሉ ኣሎ።