ኩባ ጥቡቕ ሕጊ ንግዳ ክትምርምር እያ…

መቐለ 27 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) ኩባ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ኣብ ልዕሊ ዝነጥፉ ሰብ ሃፍቲ ኣውፂኣቶ ዝነበረት ቐያዲ ሕጊ ከምእተላሕልሖ ገሊፃ።

ኣብ ኩባ ሓደ ሰብ ልዕሊ ሓደ መንገዲ ፍቃድ ሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንግዲ ክሳተፍ ኣይኽእልን ዝብል ጥቡቅ ሕጊ ኣዘራራቢ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ።

ብምዃኑ ድማ መንግስቲ ኩባ እቶም ዝነበሩ ጥቡቓት ሕግታት ንምምሕያሽ ይሰርሕ ኣሎ።

ሰብ ውልቀ ሃፍታ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሃፍቶም ከየውፍሩ ዕንቅፋት ኮይኖም ዝፀንሑ ሕግታት እታ ሃገር ምልዓሎም ንስራሕቲ ኢንቨስትመንት እታ ሃገር ከነቃቅሖ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር።