ክላስተር ማይጨው ልዕሊ 37.3 ሚሊዮን ቕርሺ ንኢንቨትመንት ተዋሂቡ

መቐለ 27 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብ ክላስተር ማይጨው ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ልዕሊ 37.3 ሚሊዮን ቕርሺ ርእሰማል ንዘመዝገቡ 7 ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ኢንቨትመንት ተዋሂብዎም።

ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ኣብ ስራሕቲ ማንፋክቸሪንግ ዝተዋፈሩ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ልምዓት ኢንቨስትመንት ሕርሻን ኮንስትራክሽንን ምኻኖም ተገሊፁ።

ምስዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ዓመት ናብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ዕቤት ክሰጋገሩ ካብ ዝተሓሰቡ 33 ፕሮጀክትታት ልምዓት ኢንቨስትመንት ዛጊድ እቶም 12 ካብ ቕድመ ናብ ህንፀት ካብ ህንፀት ናብ ተግባር ተሰጋጊሮም ኣለው።

ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ክላስተር ማይጨው ልዕሊ 4.2 ቢልዮን ቕርሺ ርእሰማል ዘመዝገቡ 197 ሰብ ሃፍቲ ከምዘለዉ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።