ምጉታት ፕሮጀክት ልምዓት ትኹረት ክግበረሉ ይግባእ ተባሂሉ

መቐለ 02 ጥሪ 2011(ድምጺ ወያነ) ኣብ ከተማና ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብእዋኑ ኣብ ምፍፃም ምጉታት ስለዘሎ ትኩረት ክግበረሉ ይግባእ ክብሉ ነበርቲ ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣመልኪቶም።

እቶም ነበርቲ ነዚ ዘመልከቱ ብቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን እታ ከተማ ኮንፈረንስ ተሓታትነት እንትሳለጥ ኣብቲ እዋን ተረኪቦም ከምዝሓበርዎ፤ ከም ከተማ ቡዙሓት ፕሮጀክታት ብእዋኑ ክህነፁ ኣብ ምግባር ምጉታት ከምዘሎን ኣብ ዕድጊት ንብረት፣ ምውጋድ ንብረት ፣ሃለቅቲ ንብረት ናብ በቢቀበሌኡ ዘይምክፍፋልን ካልኦት ተመሳሰልቲ ጉድለታት ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ከምዘለዉ ተዛሪቦም::

ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተረከቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣይተ ሓጎስ ብርሃነ፤ ድሕሪ ብዕሙቀት ምህዳስ ኣብ ኣፈፃፅማ ስራሕቶም ዝሓሸ ከምዝኮነን ኣብዚ ዓመት ክስርሑ ዝተብሃሉ ፕሮጀክታት ካብ ዝሓለፉ 6ተ ኣዋርሕ ስራሕቶም ከምዝጀመሩን ዝተወሰኑ ፕሮጀክትታት ድማ ናብ ተግባር ንምእታው ኣብ ከይዲ ከምዝርከቡ ሓቢሮም።