ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውደ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዘለወን ተሳትፎ ምዕባይ የድሊ…

መቐለ 07 ለካቲት 2011(ድምፂ ወያነ) ብደረጃ ዓለም ዝካየዱ ስራሕቲ ልምዓት ብዘላቕነት ንምፍፃም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውደ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዘለወን ተሳትፎ ምዕባይ ከምዘድሊ ተገሊፁ።

ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሓፈሻዊ በዝሒ ህዝቢ ዓለም 50ሚኢታዊ ብፅሒት ዋላ’ኳ እንተሃለወን ኣብ ዓውድታት ሳይንስን ምርምርን ዘለወን ተሳትፎ ግና ትሕቲ 30ሚኢታዊ ጥራሕ እዩ ተባሂሉ።

ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ስፔስ ሳይንስ ኢትዮጵያ ሓላፊት ክፍሊ ኣስትሮኖሚን ኣስትሮ ፊዚክስን ተማራማሪት ዶክተር ሚርጃና ፓሲች ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ሳይንስን ምህንድስናን ዘለወን ተሳትፎ ውሱን እዩ።

ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ክፍሊ ትምህርቲ ላብራቶሪ ሕክምና ሳይንስ መምህርን ተማራማሪትን ዶክተር ኣስቴር ፀጋይ ብወገነን ኣብ ኢትዮፕያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣ ፅዕንቶ በዝሒ ስራሕ ልዕልነት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዓውዲ ብብቕዓት ከይነጥፋ ዕንቅፋት ምዃኖም ገሊፀን።

ኣብ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ብብርኪ ላዕለዋይ መሪሕነት መንግስቲ 50ሚኢታዊ ዝበፅሐ እንትኸውን ኣብ ዓውድታት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ምህንድስናን ዘሎ ተሳትፎ ግን ክንድቲ ዝድለ ከምዘይኾነ ሓቢረን።