ልዕሊ 37.4 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ኮንትሮባንድ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዉዒሉ

መቐለ 30 ሚያዝያ 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብቶም ዝሓለፉ 9ተ ኣዋርሕ ልዕሊ 37.4 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ዘይሕጋዊ ንግዲ ኮንትሮባንድ ማዕድናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከምዝወዓለ ተገሊፁ።

ኣብዚ በጀት ዓመት 9 ኣዋርሕ ብኣታውን ወፃእን ዘይሕጋዊ ንግዲ ኮንትሮባንድ ብድምሩ 37 ሚልዮንን 488 ሽሕን 463.1 ቅርሺ ዝግመቱ ማዓድናት ኣብ ዝተፈላለዩ መቆፃፀሪ ጣብያታት ጉምሩክ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከምዝወዓሉ ተሓቢሩ።

ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ዝወዓለ ማዓድናት ውሽጢ ልዕሊ 19 ሚልዮን ቅርሺ ዋጋ ዝግመት ማዓድን ብሪ 11 ሚልዮን ዝግመቱ ካልኦት ማዓድናት 7 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ወርቅን ይርከብዎም።

ሃገርና ካብ ሰደድ ወርቂ ቅድም ክብል ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ብዓመት ትረክብ ዝነበረት እንትኸውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግና ካብ ሰደድ ወርቂ ዝረኸበቶ ኣታዊ ናብ 30 ሚልዮን ዶላር ከምዝወረደ ካብ ሚኒስትር እቶት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት።