ዜና ምስዮት ሰዓት 12፡30 ድምፂ ወያነ(6 ግንቦት 2011 ዓ.ም)

External URL: