2.2 ሚልዮን ቅርሺ ልቃሕ ተመሊሱ

መቐለ 10 ግንቦት 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብዚ ዓመት ክምለስ ብትልሚ ተታሒዙ ካብ ዘሎ ልዕሊ 95.7 ሚሊዮን ቕርሺ ዛጊድ እቲ ልዕሊ 2.2 ሚሊዮን ቕርሺ ከምተ መለሰ መምርሒ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን እቲ ዞባ ኣፍሊጡ።

ኣብቲ መምርሒ መራሒ ጉጅለ ምስፍሕፋሕ ማሕበራት ሕብረት ስርሕን ልምዓት ዕዳጋን ወ\ሮ ደስታ ዓሊ ከምዝሓበረኦ ቕድም ክብል መፍረያይነት ሕርሻ ንክዓብን ውሕስና ምግቢ ሓረስቶት ንክረጋገጽን ብዓይነትን ጥረገንዘብን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ብልቕእሕ ናብ ሓረስቶት ተኸፋፊሉ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ።

ካብቲ ኣብዚ ዓመት መመለሲ እዋኑ በጺሑ ክምለስ ካብ ዝተሓሰበ ልዕሊ 95.7 ሚሊዮን ቕርሺ ዛጊድ እቲ ልዕሊ 2.2 ሚሊዮን ቕርሺ ከምተመለሰ ዝገለጻ ወ\ሮ ደስታ እቲ ዝተርፍ ኣብ ቐረባ ኣጠቓሊልካ ንምምላስ ምርድዳእ ተገይሩ ይስራሕ ከምዘሎ ድማ ኣረዲኣን።

እዚ ክምዚ እናሃለወ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2011\2012 ኣብ ረብሓ ዝውዕል ዘበናዊ እታዎታትን ቴክኖሎጂታትን ሕርሻ ሓረስቶት ኢድ ቢኢድ እናጠለቡ ይጥቀሙ ከምዘለዉ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።