ምኽባር ልዕልና ሕግን ናፅነት ህዝቢኣይነፃፀሉን - ፖለቲካዊ ውድባት

መቐለ 02 ሓምለ 2011(ድምፂ ወያነ) ምኽባር ልዕልና ሕግን ናፅነት ህዝቢ ምሕላውን ዘይነፃፀሉ እዮም ተባሂሉ።

ሕዚ ኣብ ሃገር ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ስምዒት ዝተመርኮሰ ምዃኑ ኣመራርሓ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ገሊፆም።

ብሄራዊ ውድብ ኦሮምያ ዓርሱን ኣባላቱን ንሰላምን ምርግጋዕን ሃገር ዝከኣሎ ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ።

ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት እቲ ውድብ ኣይተ ተማም በቲ ንኢዜኣ ከምዝበልዎ ዜጋታት ወፊሮም ብሰላም ክምለሱ ስልጣን ብድምፂ ህዝቢ ጥራሕ ክመፅእን ህዝቢ ብናፅነት ክቃለስን ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም።

ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ተመዝጊቦም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ሕገ-መንግስቲ ኣኽቢረ ክቕበል እየ ብዝብል ስምምዕነት ስለዝኾነ ነዚ ኣኽቢሮም ክንቀሳቐሱ ከምዘለዎም ኣይተ ተማም ገሊፆም።

ኣብዘረብኦም ምኽባር ልዕልና ሕግን ናፅነት ህዝቢ ምሕላውን ነፃፂልካ ዝርኣዩ ዘይምዃኖም እዮም ዝገለፁ።