ኣብ ዓውዲ ቆርበት ዝተወሰነ ቐረፅ ንዕዳጋ ቆርበት ከምዝሃሰዮ ተገሊፁ።

1 ነሓሰ 2011(ድምፂ ወያነ)ኣብ ዓውዲ ቆርበትን ዝተወሰነ ቐረፅ እቲ ዕዳጋ እናሃሰዮ ከም ዝኾነ ትካላት ኣፍረይቲ ቆርበት ገሊፆም።   ምህርቲ ቆርበትን ኣንጋረን ካብ ዕለት ናብ ዕለት እቲ ዕዳጋ እናተዳኸመን ዋግኡ እናወረደ ምምፅኡን ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ኣካላት ዝገለፁ እንትኾን እዚ ድማ ንክሳራን ኢሉ እውን እቲ ስራሕ ደው ከብልዎን ይግደዱ ምህላዎም ሓቢሮም።   ትካል ሕርዲ ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምዝሕሓል ዕዳጋ ከምዘሎን እዚ ድማ ፅዕንቶ ከምዝፈጥርን ቅድም ኢሉ ብቕልጡፍ ዝለዓል ዝነበረ ሕዚ ግን ዋጋ ነኪኻ እውን ከምዘይልዓል እዩ ገሊፁ ዘሎ።   ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ንግድን ኢንድስትሪን ኣይተ ተካ ገ/የሱስ ኣብ ዕዳጋ ቆርበት ምዝሕሓል ከምዝተርኣየን ብመንፅር ዋጋ እውን ከምዝወረደ ዝገለፁ እንትኾን ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ዝተነበረ ቐረፅ 50 ሚኢታዊ ንምንካይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት መፅናዕቲ ከምዝተገበረ ሓቢሮም።   ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኢንድስትሪ ቆርበት ንምዝማንን ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ዘመናዊ ፓርክ ኢንዱስትሪ ቆርበት ንምህንፅ ምድላው እናተገበረ ከምዝኾነ Fbc ፀብፂቡ።