መንግስቲ ቱርኪ 200 ሽሕ መዘዋወርቲ ዘይሕጋዊ ሓሽሻት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉ።

2 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ)መንግስቲ ቱርኪ ምስ ገበን ዘይሕጋዊ ዝውውር መድሓኒት ተታሓሒዙ ልዕሊ 200 ሽሕ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ከም ዘውዓለ ተሓቢሩ።   ኣብ ቀረባ ዝወፀ ፀብፃብ ከም ዘመላኽቶ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ገበን ምዝውዋር ዘይሕጋዊ መድሓኒት ተኣሳሲሩ 145 ሽሕ ግዘ ተፍትሽ ከም ዝተገበረ ተፈሊጡ ኣሎ።   ሓይልታት ፀጥታ ቱርኪ ከምዝበልዎ ልዕሊ 200 ሽሕ ጥርጡራት መዘዋወርቲ ዘይሕጋዊ መድሓኒት ኣብ ኩለን ግዝኣታት እታ ሃገር ከም ዝተረኸቡ ኣመልኪቱ።   እቶም ዘይሕጋዊ ኣዛዋወርቲ ዕፅ ክታሓዙ ዝኸኣሉ ድማ ፖሊስን ሕብረተሰብን ምስ ሚኒስትር ውሽጢ ዓዲ እታ ሃገር ተዋዲዶም ሰለዝሰርሑ ከም ዝኾነ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ።   ኣብ 475 ጥርጡራት ልዕሊ 700 ሽሕ ኪሎግራም ሓሽሻት ኮኮይንን ካናቢስን ከምዝተረኸቡ ድማ ተገሊፁ።   ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኩለን ከባቢታት እታ ሃገር ኣብ እንታይነትን ሳዕቤንን ሓሽሻት ዘድሃበ ተኸታታሊ ኣስተምህሮ ይውሃብ ከም ዘሎ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።