ከይዲ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ጋህዲ ክኸውን ይግባእ ተባሂሉ።

6 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ)ከይዲ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ጋህዲ ክኸውን ልክዑ ዝሓለወ ናይ ሓሳብ ነፃነት ተግባራዊ ክኸውን ከምዝግባእ ተገሊፁ።   ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ካብ ዝርከቡ ዓንቀፃት ዓንቐፅ 29 ዜጋታት ብዘይምንም ኢድ ኣታውነት ሓጎሶም ናይ ምግላፅ ዲሞክራሲያዊ መሰል ከምዘለዎም ይድንግግ።   ብመሰረት ዓንቐፅ 29 ዝኾነ ዜጋ ሓሳቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብኻሊእ መንገዲ ብዘይምንም ቅድመ ኩነት ንምምሕልላፍ ነፃነት ዝተውሃበ እኳ እንተኾነ ንህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ተባሂሉ ግን ሓደ ሓደ ግቡኣት ከምዘለውዎ እዩ ዝጥቀስ።   ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ሰባት ዘዋርዱን ሰብኣዊ ክብሪ ዘትሓቱ መልእኽታት እናተመሓላለፉ እንትኾኑ እዚ ተግባር ድማ ድንጋገ ዝተመሓላለፈ ምዃኑ ተመልኪቱ ኣሎ።   ሰለዝኾነ እውን ከይዲ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ጋህዲ ክኸውን ኩሉ ዜጋ ልክዑ ዝሓለወ ሓሳብ ክገልፅ ተግባራዊ ክኸውን ከምዝግባእ ገለ ሙሁራን ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ተገሊፁ ኣሎ።