ኣብ ሓውዜን ሕፅረት ቀረብ ልቓሕመስርሒ ቦታን ዝርገሐ መሰረተ ልምዓትን ኣሎ ታባሂሉ

መቐለ 27 መስከረም 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ወረዳ ሓውዜን ንምስፍሕፋሕ ደኣንትን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪን እኹል ልቓሕ ፣ መስርሒ ቦታን ዝርገሐ መሰረተ ልምዓትን ከምዘየለ ተገሊፁ።

ሓላፊት ቤተ ፅሕፈት ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ወረዳ ሓውዜን ወ/ሮ ኣልማዝ ሃይላይ ከምዝበልኦ ቤት ፅሕፈተን ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎቱን ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ዘለዉ ኣካላት ስራሕቶም ንምግምጋምን መድረኽ ዘተ ኣሳሊጡ ኣሎ።

ኣብቲ መድረኽ ከምዝተሓበረ ከም ወረዳ ንምስፍሕፋሕ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ እኹል ልቓሕ ዘይምቕራብ፣ መስርሕን መሸጥን ቦታ ኣብ ባንኪ መሬት ከሊልካ ዘይምፅናሕ ፣ እኹል መሰረተ ልምዓት ዘይምዝርጋሕን ካልኦትን ፀገማት ከምዘለዉ ብዝርዝር ቀሪቡ እዩ ክብላ ኣረዲአን።

ብግልባጡ ኣብቲ ዓውዲ ልቓሕ ኣብ ምምላስን ዕቋርን ዝሓሸ ዝሐሸ ኣፈፃፅማ ኣሎዝበላ ወ/ሮ ኣልማዝ ነቲ ብተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ንዝተልዓሉ ፀገማት ንምፍታሕ እቲ ቤት ፅሕፈት ትኹረት ሂቡ ከምዝሰርሐሉ ገሊፀን።