ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ፀገም ጥሕሰት ሰብአዊ መሰል ይፍፅም ኣሎ

መቐለ 27 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ኢትዮዽያ ኣብዚ ሐዚ እዋን ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ፀገም ዝፍፀም ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምኽባር መንግስቲ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ሙሁራን ገሊፆም ።

ኣብ ዩኒቨርስቲ ሃዋሳ መምህራን ሕጊ ዝኾኑ ዶ/ር ማርሸት ታደሰን ኣይተ ውብሸት ግርማን ኣብዚ ሐዚ እዋን ብስም ለውጢ ዝብል ልዕልነት ሕግን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ሰብኣዊን ዲሞክራሲያውን መሰላት ብጋህዲ ምጥሓስ ይረአ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም።

እዞም ፀገማት ንምፍታሕ ግልፂ ዝኾነ ፖሊስን ሰትራተጂን ምሕንፃፅ የድሊ ዝበሉ እቶም ሙሁራን ልዕልነት ሕጊ ምኽባር ግዘ ዝጠልብ ከምዘይኾነ ገሊፆም።

እዚ እንተዘይኾይኑ ድማ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎም እምነት እናተሸርሸረ ናብ ዘየድሊ ቕልውላውን ፅልኢትን ክኣትው ዝገብር ምዃኑ ገሊፆም።