ፅሬት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ጠመተ ተጌሩ ክስራሕ እዩ

መቐለ 27 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ክልልና ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዝርኣዩ ፀገማት ንምምሕያሽ ትኩረት ተጌሩ ይስራሕ ከምዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ባህታ ወ/ሚካኤል ከም ዝበልዎ ኣብ ክልልና ንዝርአ ዘሎ ፀገም ፅሬት ትምህርቲ ብቐንዱ ኣብ እተሓሳስባን እታወታትን ዝረአ ዘሎ ፀገም እዩ ኢሎም።
ኣፈፃፅማ መደባት ትምህርቲ 2011 ዓ/ም ዝገምገመ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣብ 2012ዓ/ም ንፅሬት ፍሉይ ጠመተ ተዋሂቡ ንምስራሕ ዘኽእል ትልሚ ተዳልዩ ኣሎ ኢሎ።

ነዚ ድማ ኣብ ምብቃዕ ዓቕሚ መምህራን፣ ተሳትፎ ሕ/ሰብ ኣብ ትምህርቲ፤ ብኽእለትን ፍልጠትን ዝማዕበለ ተምሃራይ ንምፍራይ ዝግበር ክትትል ጥቡቕ ክኸውንን ዘኽእል ኣንፈት ከምዝተነፀረ ተገሊፁ።

ኣብ 5ይን 8ይን ክፍሊ ዘለው መፃሕፍቲ ብዘመናዊ መንገዲ ንምሕዳስ ድማ ልዕሊ 51 ሚልዮን ቅርሺ ባጀት ተመዲቡ ከምዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝለኣኸልና ሓበሬታ የመላኽት።

ብብርኪ ክልል ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2012 ዓ/ም ካብ ቅድመ ስሩዕ ክሳብ 12 ክፍሊ ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ተምሃሮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከምዝርከቡ ድማ እቲ ቢሮ አመልኪቱ ኣሎ።