ደቂ ኣንስትዮ ቁጠባዊ ዓቕመን ክድልድል ይግባእ ተባሂሉ……

መቐለ 06 ለካቲት 2012(ድወት) ሕድሪ ተቀበልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ሕሉፍ ስርዓት ከይምለስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ብቑጠባ ድልዱላት ንክኾና ኣብ ዘለዋሉ ዓውደ ስራሕቲ ጠንኪረን ክሰርሓ ከምዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ሰቲት ሑመራ ተዛሪበን፡፡

እተን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ዝተዛረባ ብምኽንያት ምኽባር መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ዝተሳለጠ ዘተ ኮይኑ ፤ ነዚ ሰላምን ነፃነትን ንክረጋገፅ ኣብ ዝተገብረ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ግደ ከምዝነበረን ኣመልኪተን፡፡

ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እታ ከተማ ወይዘሮ ዘይነብ ስዒድ ኣብቲ ሕሉፍ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዝነበረ ወፅዓን ጭቆናን ንምምካት ዋዕሮታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብረት ዓጢቐን ዓወት ኣመዝጊበን እየን በላ እሞ ንዝመፁ ውሽጣውን ደጋውን ፀረ ሰላም ሓይልታት መስመርና ኣፅኒዕና ንምምካትን ቑጠባዊ ዓቕምና ዝያዳ ክጠናኸር ይግባእ ኢለን፡፡

ነዚ ሰላም ፣ ዲሞክራስን ስራሕቲ ልምዓትን ንክህሉ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጥሮኣዊ ፀጋታት ከይበገረን ምስቲ ወዲ ተባዕታይ ማዕረ ማዕረ ተቓሊሰን መስዋእቲ ከምዝኸፈላ ዝገለፁ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህውሓት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ግደይ ኣዘናው ፤ ሐዚ እውን እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ተገንዚበን ኣብ መስመረን ፀኒዐን ዝገብረኦ ዘለዋ ቃልሲ ዝነኣድ ከምዝኾነ ኣገንዚቦም፡፡