ኣካዳሚ ስፓርት ካፍ ተወሳኺ 85 ሚልዮን ቅርሺ ተመዲብሉ

መቐለ መጋቢት 02/2009(ድወት) ን9ተ ዓመታት ዝተጓተተ ኣካዳሚ ካፍ ተወሳኺ 85 ሚልዮን በጀት ተመዲቡሉ፡፡

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰሚት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ 1997ዓ.ም ክህነፅ ዝጀመረ ኣካዳሚ ካፍ (ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ) ብምክንያት ትሑት ክትትል ን9ተ ዓመታት ተጓቲቱ ፀኒሑ’ዩ፡፡

እቲ ስራሕ እንትጅመር ግብፃውያን ተኮናተርቲ ክሰርሕዎ ዝተገብረ እንትኾን ብዝተፈላለየ ምክንያት ነቲ ስራሕ ስለዘጓተትዎን ብዝተደለየ ፅፈት ስራሕ ስለዘይሰርሑን ውዕሎም ክቋረፅ ተጌሩ ቅድሚ 4ተ ዓመታት ድማ ንኢትዮጵያውያን ተኮናተርቲ ተዋሂቡ’ዩ፡፡

እዞም ኢትዮጵያውያን ተኮናተርቲ ስራሕ ዝጀመርዎም ህንፃታት ዝዛዘሙ’ኳ ተኮኑ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ንምህናፅ ግን ፀገም ማይ ኣጋጢሙና ብዝብል ውዕሎም ኣቋሪፆም’ዮም፡፡

ኣብ ዝሓለፏ 12 ዓመታት መደቀሲ ስፓርተኛታት ማእከላት ስልጠና ኣዳራሽ መአከብን ዝተሃነፁ እንትኾኑ ብሰብ ስራሕን ብተፈጥሮኣውን ሳዕሪ ክስራሕ ዝተሓሰቡ 2ተ ሜዳታት ኩዕሶ እግሪ ግን ኣብ ጅማሮ ኣለው፡፡

ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝህነፅ ዘሎ ኣዳካሚ ህንፀቱ ዝጀመረ ኣካዳሚ ካሜሩን ህንፀቱ ተዛዚሙ ናብ ስራሕ ካብ ዝኣቱ 2ተ ዓመታት ኣሕሊፏ’ዩ፡፡

እዚ ሰኣን እኩል ክትትል ዝተፈጠረ ምጉታት ንምፍታሕ ካፍል ልዕሊ 85 ሚልዮን ቅርሺ በጀት መዲቡ’ሎ፡፡

እዚ ካፍ ዘህንፃ ዘሎ ኣካዳሚ ስፓርት ስራሕ እንትጅምር ሃገራት ማእከላይን ምብራቅን ኣፍሪካ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ከካይዳሉ’የን ከምኡ’ውን ስልጠና ምምሕዳር ስፓርት ስፓርተኛታትን ዳያኑን ክወሃበሉ’ዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር፡፡