ንዓለምለኸ በፃሕቲ ዓዲ ቐጥታዊ ግልጋሎት ክትህብ እያ…

መቐለ ሰነ 08/2009(ድወት) ኢትዮጵያ ንዓለምለኸ በፃሕቲ ዓዲ ቀጥታዊ ኣገልግሎት ቪዛ ምሃብ ጀሚራ።

መምርሒ ኢምግሬሽንን ጉዳያት ዜግነትን ኢትዮጵያ ምስ መንገዲ ኣየር ብምትሕብባር ንዓለምለኸ በፃሕቲ ዓዲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ቪዛ ምሃብ ክጅምር’ዩ።

እዚ ግልጋሎት ዝደልዩ ወፃእተኛታት በፃሕቲ ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ ከእትዎም ዝኽእል ቪዛ ንምርካብ ብቐጥታ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሙሉእ ምዝገባን ኽፍሊትን ምፍፃም ዝኽእሉ ኾይኖም ነዚ ዘረጋግፅ ኢ-ሜይል ክበፅሖም ከምዝግብርን ናብ አዲስ ኣበባ እንትኣትው ድማ ፓስፖርቶም ማህተም ከምዝውቃዕን ተገሊፁ።

ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ ተወልደ ገብረማርያም ኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣነ ዝወነነት ሉኣላዊት ሃገር ከምዝኾነት ብምግላፅ ዘለዋ ብዙሕነት ባህሊ፣ ታሪካዊ ቦታታት፣ ተፈጥሮኣዊ ፅባቐን ኻልኦትን ዓለምለኻዊ በፃሕቲ ዓዲ ዝብህግዎም ፅባቐታት ከምዝወነነትን ሓቢሮም።

እዚ ብምልልይ ካብ ዓውዲ ቱሪዝም ዝርከብ እቶት ንምዕባይ እዚ ፕሮጀክት ተግባራዊ ምግባር ኣድላዪ ከምዝኾነ ብምግላፅ እዚ ግልጋሎት ቱሪዝምን፣ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኢትዮጵያ ኣብ ምዕባይ ዝህልዎ ግደ ዝዓዘዘ ከምዝኸውን ኣመልኪቶም።

ግዘ፣ ጉልበትን ወፃእን ዝቑጥብ ግልጋሎት ብምዃኑ ተወዳዳርነት ኢትዮጵያ ከምዘስፍሖ’ውን ሓቢሮም ኣይተ ተወልደ።

ዳይሬክተር መምርሒ ኢምግሬሽንን ጉዳያት ዜግነትን ኢትዮጵያ ኣይተ ገብረየውሃንስ ተኽሉ ብወገኖም ዓለምለኸ በፃሕቲ ዓዲ ዝረኽብዎ ግልጋሎት ስሉጥ ንምግባር ምስቲ መንገዲ ኣየር ብሓባር ንምስራሕ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ዝነኣድ’ዩ ኢሎም። (ኣፍሪካ ቢዝነስ)