ዕውታት ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ነይሮም

መቐለ ነሓሰ 04/2009(ድወት) ኢትዮጵያ ኣብ በጀት ዓመት 2009 ዝነበራ ቑጠባውን ዲፕሎማሲያውን ምንቅስቓሳት ዕውታት ስራሕቲ ከምዝወገነት ሚኒስቴር ጉዳይ ወፃኢ አፍሊጡ።

ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ኣብ ምስሓብ፣ ዕዳጋ ወፃኢ ኣብ ምትእልላሽን ስግግር ቴክኖሎጂ ኣብ ምምፃእን ዝነበራ ምንቅስቓስ እቲ በጀት ዓመት ዕውት ምንባሩ ሓቢሩ።

ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስቴር ኣይተ መለስ ኣለም ዲፕሎማሲ ቑጠባ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ንዝህሉ ርክብ መርኣያ ከምዝኾነ ዝገለፁ ኾይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ እዚ ተገንዚቦም ይሰርሑ ከምዘለው ሓቢሮም።

ኣብ 2009ዓ.ም ጥራሕ ድማ ገዘፍቲ ኩባንያታት ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኢንቨስትመንት ምውፋሮም ብኣብነት ኣልዒሎም።

ኣብ ሃገርና ይህነፁ ዘለው ፓርክታት ኢንዳስትርን ምግፋሕ መሰረተ ልምዓትን ዋሕዚ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ክዓቢ ከምዝገበሩ ዝገለፁ እቶም ወሃቢ ቃል ዝተፈላለዩ ፎረማት ቢዝነስ ብምክያድ 672 ዝኾኑ ኩባኒያታት ውሽጢ ዓዲ ምስ ኩባኒያታት ወፃኢ ምትእስሳር ክፈጥሩ ከምዝተገበረ ተዛሪቦም።

ብኻልእ ወገን ምስ ኩባኒያታት ቱሪዝም ሃገራት ኣፍሪካን ኤዥያን ምትእስሳር ንምፍጣር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዝተሰርሑ ኾይኖም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝተዳለው 55 ምርኢታት ቱሪዝም ብምስታፍ ቦታታት ቱሪዝም ኢትዮጵያ ምልላይ ከምዝተኽኣለ ኣይተ መለስ ኣመልኪቶም።

ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ብምስሓብ መሪሕ ተባሂለን ካብ ሞንጎ ዝፅውዓ ሃገራት ሓንቲ ከምዝኾነት አብ ቀረባ ዝወፁ መረዳእታታት የመልክቱ።