5ይ ዓመት ዝክሪ ዓቢ መራሒ መለስ

መቐለ ነሓሰ 06/2009(ድወት) 5ይ ዓመት ዕለተ መስዋእቲ ዓቢ መራሒ መለስ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ከምዝዝከር ተገሊፁ፡፡

ኣይተ መለስ ብሂወት ኣብ ዝነበርሉ እዋን ንኢትዮጵያ ኢሉ’ውን ንኣፍሪካ ዘበርከትዎ እወንታዊ ግደ ብዘዘካክሩ ምድላዋት ዕለተ መስዋእቶም ከምዝዝከር ፕረዝደንት ፋውዴሽን መለስ ወ/ሮ ኣዜብ መስፍን ተዛሪበን፡፡

ኣብቲ 5ይ ዓመት ዝክሪ ዓበይቲ ምሁራት ወፃእን ውሽጢ ዓድን ዝሳተፍሉ መድረክ ዘተን ጉዕዞ ሂወት ኣይተ መለስ ዘንፀባርቅ ዓውዲ ርእይን ከምዝዳሎ ድማ ገሊፀን፡፡

ብተወሳኺ’ውን ዕድመኦም ሙሉእ ዘገልገልዎን ሂወቶም ዝከፈሉላን ኢትዮጵያ ሃገር መላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ክትከውን ዝገበርዎ ተጋደሎ ንምዝካር ኣብ ፓርክ መለስ ውክልና ብሄር ብሄረሰባት ዘመላክት መንገዲ ንምህናፅ እምነ ሰረት ክቅመጥ’ዩ፡፡

ዓቢ መራሒ ኣይተ መለስ እዛ ሃገር-ሃገር መናእሰይ ምኳና ደጋጊሞም ኣረጋጊፆም ቀንዲ ፀላኢ እዛ ሃገር ድክነት ዝውገድ’ውን ብመናእሰይ ምኳኑ ደጋጊሞም ተዛሪቦም’ዮም፡፡

እዚ ኣስተምህሮ ኣይተ መለስ ዘቐፅሉ ንመናእሰይ ዘነቃቅሑ መደባት’ውን ኣብዚ ቅነ ዝክሪ መስዋእቲ ኣይተ መለስ ከምዝህሉ ወ/ሮ ኣዜብ ተዛሪበን፡፡

ብተመሳሳሊ ኣብ ዓውድታት ልምዓታዊን ዴሞክራሲያውን ኣተሓሳስባን ምክእኣልን ፌደራሊዝም ኣብ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ሓምለዋይ ልምዓትን ዘተኮሩ ፅሑፋት ብምሁራት ከምዝቀርቡ’ውን ገሊፀን፡፡

ኣይተ መለስ ካብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ዘንፀባረቁ ፅሑፋት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ፅሑፋት ከምዘበርከቱን ዛጊድ ልዕሊ 400 ስነዳት ተኣኪቦም ናብ ሶፍት ኮፒ ከምዝተለወጡን ሓቢረን፡፡

ካብዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣይተ መለስ ዝፀሓፍዎም 5ተ ስትራተጂካዊ ሰነዳት ኣብ 5ይ ዓመት ዕለተ ዝክሪ ዕላዊ ንምግባር ናብ ሕትመት ተላኢኮም ኣለው፡፡

5ይ ዓመት ዕለተ መስዋአቲ ዓቢ መራሒ ኣይተ መለስ ካብ ሎመዓንቲ ጀሚሩ ብስፓርታዊ ንሕንሕ ተከላ ፈልሲ፣ምድላው ኪነ-ጥበብን ብዓውደ ርእይን ክዝከር’ዩ፡፡