ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዘካይዶም ሊጋት ዝጅመረሉ ዕለት ዕላዊ ጌሩ ኣሎ፡፡

መቐለ ነሓሰ 19/2009(ድወት) በዚ መሰረት ቅድም ኢሉ ዝጅመረሉ ዕለት ዝተገለፀ ፕረሜር ሊግ ኢትያ ዕለት 4 ጥቅምቲ

2 ጋንታታት ክልል ትግራይ ማለት እውን ሰሑል ሽረን ሓወልቲ ኣክሱምን ዝሳተፋሉ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ዕለት 11 ጥቅምቲ

4 ጋንታታት ክልል ትግራይ ማለት እውን ሶሎዳ ዓድዋ, ራያ ዓዘቦ ,ዋልታ ፖሊስ ትግራይን ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ ማይ ትግራይን ዝሳተፋሉ 1ይ ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ዕለት 11 ጥቅምቲ ክጅመሩ እዮም;:

ካብዚ ብተወሳኪ ፕሪሜርሊግ ኢትዮጵያ ትሕቲ 20 ዓመትን ትሕቲ 17 ዓመትን ዕለት 2ን9ን ሕዳር ክም ዝጅመሩ እቲ ፌደሬሽን ኣፍሊጡ ኣሎ::